П`ятниця, 20.04.2018, 07:49
Реферати безкоштовно
Головна Реєстрація Вхід
Приветствую Вас, Гість · RSS
Форма входа
Меню сайта
Пошук
Оплачена реклама
Наше опитування
Ви ще до нас повернетесь?
Всього відповідей: 4477
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Каталог файлов
Головна » Файли » Реферати » Аудит

Складові аудиторського доказу та аудиторські процедури, які використовують аудитори (реферат)
06.11.2012, 16:25
Скачати реферат

Складові аудиторського доказу та аудиторські процедури, які використовують аудитори (реферат)


Вступ


Мета МСА:


· Встановлення стандартних положень


· Наданання рекомендацій щодо складових аудиторського доказу (АД), кількості і якості АД, аудиторських процедур, які використовують аудитори для отримання цих АД.


Аудитор повинен: одержати достатні та відповідні АД, щоб мати змогу сформулювати обгрунтовані висновки, на яких грунтується аудиторська думка.


Концепція АД


АД


- це вся інформація, яку використовує аудитор для формулювання висновків, на яких грунтується адиторська думка


- охоплюють інформацію, яка міститься в облікових записах, що є основою фінансових звітів та іншої інформації


- АД, які є накопичувальні за характером, охоплюють АД, отримані від аудиторських процедур, виконаних в ході аудиторської перевірки, і можуть містити АД, отримані з інших джерел (такі як попередні аудиторські перевірки, процедури контролю якості на фірмі щодо прийняття клієнтів та продовження роботи з ними)


 


Облікові записи


- складаються з:


§ записів первісних проводок та підтверджуючих записів (чеки та записи систем електронного переведення платежів)


§ рахунків-фактур


§ контрактів


§ головних та допоміжних книг


§ журнальних проводок та інших коригувань фінансових звітів, які не відображаються в офіційних журнальних проводках


§ записів (таких як відомості обліку робіт та електронні таблиці, що підтверджують розподіл витрат, обчислення, звіряння та розкриття інформації) 


- можуть бути складовою частиною інтегрованих систем, які здійснюють обмін даними та підтверджують усі аспекти фінансової звітності, діяльності та цілі дотримання відповідповідності субєктом господарювання..


Аудиторські процедури отримання АД:


Ø перевірка облікових записів (наприклад, за допомогою аналіз та огляду)


Ø повторне виконання процедур, яких дотримувались в процесі підготовки фінансової звітності


Ø звіряння відповідних типів таких аудиторських процедур та використання тієї самої інформації.


 


За допомою виконання таких аудиторських процедур аудитор може визначити, що облікові регістри є внутрішньо послідовними та узгоджуються з фінансовими звітами. Проте, оскільки самі облікові записи НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ достатні АД, на яких грунтується думка аудитора про фінансові звіти, аудитор отримує ІНШІ АД


- протоколи зборів


- підтвердження третіх сторін


- висновки аналітиків


- порівняльні дані про конкурентів(аналіз оціночних показників)


- посібники з процедур контролю


- інформацію отриману аудитором за допомогою таких аудиторських процедур, як запит, спостереження та перевірка


- іншу інформацію, розроблену аудитором або доступну йому, яка надає аудиторові можливість дійти висновку на основі достатніх доказів


Достатні та відповідні АД


Взаємозалежні


та більша


ДОСТАТНІСТЬ к-ть АД ВІДПОВІДНІСТЬ


не компенсує


їхню низьку


критерій кількості АД якість - це оцінка якості АД, тобто їх доречності та достовірності щодо підтвердження класів операцій, залишків на рахунках та розкриття інформації і повязаних з нею тверджень або виявлення викривлень в них .


 


Правила щодо достовірності різних типів АД:  • АД достовірніші, якщо отримані з незалежних джерел за межами субєкта господарювання;

  • АД, отримані з внутрішніх джерел, достовірніші, якщо відповідні процедури внутрішнього контролю є ефективними;

  • АД, отримані безпосередньо аудитором (наприклад, спостереження за застосуванням котролю), достовірніші, ніж АД, отримані непрямо або шляхом припущення (наприклад, запит про застосування контролю);

  • АД достовірніші, якщо вони існують у формі документів, що зберігаються на паперових, електронних чи інших носіях (наприклад, стенограма зборів, записана під час їх проведення, достовірніша, ніж пізніше усне подання обговорюваних питань);

  • АД, отримані із оригіналів документів, достовірніші, ніж АД, отримані з ксерокопій чи копій, переданих факсом.


 


Можуть існувати винятки з цих правил!!!


АУДИТОР


* Рідко займається засвідченням автенетичності документації (він не має професійної підготовки експерта), проте аудитор розглядає достовірність інформації, яку використовують як АД, включаючи розгляд заходів контролю за їхньою підготовкою та збереженням, якщо доречно;


* Якщо використовує інформацію, створену субєктом господарювання, для виконання аудиторських процедур, йому слід отримати АД щодо точності та повноти інформації;


* Звичайно одержує вищий рівень впевненості на основі послідовних АД, отриманих із різних джерел чи різного характеру, ніж на основі окремих АД при окремому розгляді;


* Розглядає зв'язок між витратами на одержання АД і корисністю отриманої інформації ( та питання повязаної з цим складності чи витрат само по собі не є достатньою підставою для невиконання аудиторської процедури, щодо якої немає альтернативи);


* Для формування аудиторської думки не перевіряє всю наявну інформацію, оскільки висновків можна зазвичай дійти, застосовуючи методи вибіркової перевірки та інші підходи до відбору статей для перевірки.


* Покладається на АД, що радше є переконливими, ніж остаточними, проте, аби отримати обгрунтовану впевненість, аудитор не задовольняється АД, що є менш, ніж переконливі.


* Застосовує професійне судження та ставиться з професійним скептицизмом, оцінюючи кількість та якість АД і, отже, їхню достатність та відповідність для підтвердження аудиторської думки.


Використання тверджень при отриманні АД


Аудиторові слід достатньо докладно використовувати твердження щодо класів операцій, залишків, залишків на рахунках та подання й розкриття інформації для формування основи для оцінки ризиків суттєвого викривлення, планування та виконання подальших аудиторських процедур.


 


Твердження, які використовує аудитортвердження щодо класів операцій та подій за період, що перевіряється:


твердження про залишки на рахунках на кінець періоду:


твердження про надання та розкриття інформації:


наявність: операцій, які відображені в звітності, відбулися та стосуються субєкта господарювання;


існування: активи, забовязання та частки участі в капіталі існують;


наявність та права й забовязання: події, операції та інші питання, інформація про які розкрита, відбулися та стосуються субєкта господарювання;


повнота: підображенні всі операції та події, які мають бути відображені в звіті;


права і забовязання: субєкт господарювання утримує чи контролює права та активи, забовязання є забовязаннями субєкта господарювання;


повнота: включено розкриття всієї інформації, яка має бути включеною в фінансові звіти;


точність: суми та інші дані, які стосуються відображених у звітності операцій та подій, відображені належним чином;


повнота: відображені всі активи, забовязання та частки участі в капіталі, які мають бути відображені в звітності;


класифікація та зрозумілість: фінансова інформація подана та визначена відповідним чином і розкриття інформації чітко сформульоване;


відсічення: операції та події відображені у відповідному звітному періоді;


оцінка вартості та розподіл: активи, забовязання та частки участі в капіталі включені в фінансові звіти у відповідних сумах та будь-які остаточні коригування оцінки вартості та розподілу відображені в звітності відповідним чином;


точність та оцінка вартості: фінансова та інша інформація розкрита достовірно й у відповідних сумах.


операції та події відображені на відповідних рахунках.


 


 


Аудитор може використовувати твердження так, як наведено вище, або висловлювати їх іншим чином за умови охоплення всіх наведених вище аспектів.


Аудиторські процедури для одержання АД


Аудитор отримує АД виконуючи аудиторські процедури з МЕТОЮ:


o Отримання розуміння про субєкт господарювання та його середовище, включаючи його систему внутрішнього контролю, для оцінки ризикіув суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів та тверджень;


o Якщо необхідно, або якщо аудитор вирішив це зроьити, перевірки операційної ефективності процедкр контролю в запобіганні або виявлені та виправлені суттєвих викривлень на рівні тверджень;


o Виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень.


АУДИТОР 


Ø Завжди виконує процедури оцінки ризиків для забезпечення задовільної основи для оцінки ризиків на рівні фінансових звітів і тверджень (проте самі собою процедури оцінки ризиків не забезпечують достатні та відповідні АД, на яких базується аудиторська думка, вони доповнюють подальшими аудиторськими процедурами у формі тестів контролю, за необхідності, та процедурами по суті);


Тести контролю необхідні якщо:


ü Оцінка аудиторського ризику включає очікування операційної ефективності процедур контролю, тоді аудитор повинний протестувати ці процедури контролю для підтвердження оцінки ризику;


ü Самі процедури по суті не надають достатні та відповідні АД, тоді аудитор повинен виконати тести процедур контролю для отримання АД щодо їхньої операційної ефективності.


Ø Планує та виконує процедури по суті, які б відповідали оцінці ризиків суттєвого викривлення, що охоплює результати тестів контролю, якщо вони є. Оцінка аудиторського ризику є питанням судження і не може бути достатньо точною для того, щоб ідентифікувати всі ризики суттєвого викривлення.


Ø Використовує один чи кілька типів аудиторських процедур, чи їх поєднання. Їх можна використати як процедури оцінки ризику, тести контролю або процедури по суті залежно від ситуації, в якій аудитор застосовує їх.


Характер та визначення часу аудиторських процедур, які слід використати, можуть залежить від того, що деякі облікові дані та інша інформація можуть бути наявними лише в електоронній формі або в певні моменти часу.


Якщо інформація існує в електронній формі, аудитор може проводити певні аудиторські процедури за допомогою КМА.


Типи аудиторських процедур: 


1) Первірка записів або документів


 


Складається з вивчення записів або документів, як внутрішніх, так і зовнішніх, що зберігаються на папері, електронних та інших носіях інформації.


Надає АД різного ступеня достовірності залежно від їх характеру, джерела, ефективності процедур контролю за їх створенням.


2) Перевірка матеріальних активів


 


Полягає в фізичній перевірці активів. Може надати достовірні АД щодо їх існування, але необовязково докази прав та забовязень чи оцінки вартості активів.


3) Спостереження


 


Охоплює нагляд за процесом або процедурою, що виконується іншими особами. Надає АД щодо виконання заходів контролю. 


4) Запити


 


Запит – це процес звернення за інформацією, як фінансовою, так і нефінансовою, до обізнаних осіб субєкта господарювання або поза його межами;


- це аудиторська процедура, яка широко застосовується в ході аудиторської перевірки та часто доповнює виконання інших аудиторських процедур.


Оцінювання відповідей на запити є невідємною частиною процесу запиту.


Відповіді на запити можуть надати аудиторові інформацію, якою він раніше не володів, або яка підтверджує АД.


Аудитор виконує аудиторські процедури додатково до використання запитів для отримання достатніх та відповідних АД.


 


  


5) Підтвердження


 


- є особливим типом запитів,


- це процес отримання інформації щодо пояснень управлінського персоналу чи існуючих умов безпосередньо від третіх сторін. 


6) Перерахування


Полягає в перевірці арифметичної точності чи записів. Можна виконувати із застосуванням інформаційних технологій. 


7) Повторне виконання


Полягає в незалежному виконанні аудитором процедур чи заходів контролю, які початково виконувалися як частина системи внутрішнього контролю субєкта господарювання, або вручну, або з застосуванням КМА.


8) Аналітичні процедури


Складаються з оцінки фінансової інформації шляхом дослідження важливих звязків між фінансовими і нефінансовими даними.


Охоплюють також подальше вивчення визначених відхилень та звязків, які суперечать іншій релевантній інформації або відрізняються від прогнозованих сум.


Підготувала студентка 4 курсу спеціальності «Економічна теорія»

Реферат на тему: Складові аудиторського доказу та аудиторські процедури, які використовують аудитори (реферат)

Схожі реферати:
Категорія: Аудит | Додав: gdomz | Теги: процедури, (реферат), які, аудиторські, використовують, аудиторського, аудитори, та, доказу, Складові
Переглядів: 525 | Загрузок: 140 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2018
Адміністрація не несе відповідальності за матеріалів розміщені на сайті! Усі матеріали предсталені для ознайомлення! Конструктор сайтів - uCoz | Карта сайта
gdomz.at.ua - готовые домашние задания, Готовые домашние работы. Скачать бесплатно гдз. Решебники. Скачать решебники. Решебники по всем предметам. Скачать бесплатно решебники. Решебники.