П`ятниця, 20.04.2018, 07:39
Реферати безкоштовно
Головна Реєстрація Вхід
Приветствую Вас, Гість · RSS
Форма входа
Меню сайта
Пошук
Оплачена реклама
Наше опитування
Ви ще до нас повернетесь?
Всього відповідей: 4477
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Каталог файлов
Головна » Файли » Реферати » Аудит

Проведення аудиту готової продукції на підприємстві ВАТ "Кременчуцький хлібокомбінат" (курсова робота)
16.02.2013, 22:01
Скачати реферат

Проведення аудиту готової продукції на підприємстві ВАТ "Кременчуцький хлібокомбінат" (курсова робота)


Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………….……….5

Розділ 1. Теоретичні основи аудиту готової продукції……………………………7

1.1. Задачі та етапи аудиту виготовлення і реалізації готової продукції………...7

1.2. Нормативна база щодо аудиту готової продукції.............................. .............11

1.3. Методика проведення аудиту готової продукції……………………………12

Розділ 2. Аудит готової продукції, виконаних робіт та послуг на ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат»……………………………………………….…17

2.1. Коротка характеристика ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат». Оцінка системи внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку готової продукції……………………………………………………………………….……17

2.2. Підготовка плану і програми перевірки……………………………………..23

2.3. Аудит фактичної наявності готової продукції на складі…………………..26

2.4. Аудит відображення операцій з випуску готової продукції……… ……….31

2.5. Аудит доходів від реалізації …………………………………………………34

2.6. Перевірка достовірності фінансової звітності щодо відображення готової продукції………………………………………………………………………….…38

Розділ 3. Аудиторський висновок…………………………………………………41

ВИСНОВОК………………………………………………………………………...44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….46

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..48

Вступ

Міжнародний досвід розвитку аудиту свідчить про те, що аудиторська перевірка - це норма, без якої неможливий цивілізований бізнес. Основне її призначення - це незалежна перевірка фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання з метою формування висновків стосовно їх фінансового стану і достовірності його відображення в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з чинним законодавством і встановленими нормативами.

Діяльність підприємства спрямована на максимізації прибутку, отже і на збільшенні обсягів готової продукції.

Реалізація випущеної готової продукції — кінцева мета діяльності підприємства, заключний етап кругообігу його засобів, по завершенні якого визначаються результати господарювання та ефективність виробництва.

Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що для виробничого підприємства готова продукція являється результатом діяльності підприємства, а у випадку її реалізації, принесе підприємству дохід, частина якого поповнить бюджет, а інша, дасть можливість продовжувати виробничу діяльність, покривати затрати, одержувати прибутки. Всі дані щодо відображення її випуску та реалізації повинні бути достовірними, аудиторська перевірка доказ їх відповідності.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні методології аудиту готової продукції, виконаних робіт та послуг.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні задачі:

- розглянути задачі та етапи аудиту виготовлення і реалізації готової продукції;

- ознайомитись з нормативною базою щодо аудиту готової продукції;

- дослідити методику проведення аудиту готової продукції;

- ознайомитись з діяльністю підприємства;

- провести оцінку системи внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку готової продукції;

- ознайомитись з планом і програмою перевірки;

- дослідити аудит фактичної наявності готової продукції складі ;

- розглянути аудит доходів від реалізації продукції;

- перевірити фінансову звітність щодо достовірності відображення готової продукції;

- зробити аудиторський висновок.

Предметом дослідження є аудит випуску і реалізації готової продукції.

Об'єктом дослідження обрано ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат.

При написанні роботи використовувались: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закон України «Про аудиторську діяльність», Міжнародні стандарти аудиту, План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція до нього, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Затрати», праці провідних спеціалістів з бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

Розділ 1. Теоретичні основи аудиту готової продукції

1.1. Задачі та етапи аудиту виготовлення та реалізації продукції

Метою аудиту готової продукції є підтвердження аудиторським висновком інформації щодо повноти і законності, достовірності та об'єктивності здійснених і відображених в бухгалтерському обліку та звітності операцій щодо обліку готової продукції.

Готовою вважається продукція повністю закінчена обробкою, укомплектована, яка пройшла випробування (перевірки), відповідає діючим стандартам або затвердженим технічним умовам (має сертифікат чи інший документ, що засвідчує її якість), прийнята відділом технічного контролю підприємства та здана на склад або ж прийнята замовником (якщо готова продукція здається на місці) відповідно до затвердженого порядку її приймання (оформлена встановленими здавальними документами).

Готова продукція має кількісні та якісні характеристики. Наприклад,

кількість виражається масою, протяжність - метрами, якість - ґатунком.

Побудова обліку готової продукції можлива за різними варіантами. Продукція, яка має кількісні, якісні та вартісні характеристики, може бути здана на склад, а звідти відбуватиметься її відвантаження (продаж) та реалізація. Водночас можливий інший підхід (здебільшого на дрібних підприємствах, фермерських господарствах тощо), коли готова продукція не передається на склад, а нагромаджується безпосередньо у виробника, звідки її відвантажують або передають покупцеві та реалізують.

Продукція, яка не має кількісних характеристик, - робота, послуга (посередництво) або великогабаритні вироби - будинок, пароплав тощо - безпосередньо передається з виробництва покупцеві (замовникові). Класифікація готової продукції приведена в таблиці 1.

Супутня продукція – це продукція отримана в одному технологічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам і призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня продукція, як вихідний елемент виробничого процесу, має якісні та кількісні параметри, які повинні одержати вартісну характеристику.

Побічна продукція — це продукція, яка іноді утворюється в комплексних виробництвах при виробництві основної і, на відміну від супутньої, не потребує додаткових витрат.

Готова продукція — це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства.

Крім випуску готової продукції (машин, взуття, одягу, хліба, цукерок тощо), підприємство може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи, перевезення вантажів своїм автотранспортом для інших підприємств та ін. На відміну від речовинної продукції під якою розуміється вираз «Готова продукція», цей вид продукції називають «Виконані роботи та надані послуги».

Таким чином, продукція підприємства може складатися з готової продукції та виконаних робіт та послуг.

Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:

- випуск продукції з виробництва і здачі її на складі;

- зберігання продукції на складах підприємства;

- відпуск продукції на місці місцевим і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;

- відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара власного виробництва) ;

- реалізація продукції ( відвантаження продукції).

Під час проведення аудиту готової продукції підприємства аудитор насамперед повинен керуватися нормами, викладеними у П(С)БО 9 «Запаси» та нормами податкового законодавства.

До основних джерел отримання інформації та формування аудиторських доказів при проведенні аудиту готової продукції відносять: наказ про облікову політику, первинні документи з обліку готової продукції, облікові регістри з обліку готової продукції, дані про проведення інвентаризації, документи з результатами та інформацією про проведення попередньої аудиторської перевірки, фінансова звітність та інші документи.

Бухгалтерський облік забезпечує відображення господарських фактів, а аудит підтверджує їх достовірність, законність та повноту відображення. Розглядаючи завдання аудиту виготовлення та реалізації продукції необхідно пам'ятати, що аудиторське дослідження виходить за межі бухгалтерського обліку.

Для досягнення основної мети аудиту, а також задоволення потреб користувачів в отримані повної, правдивої та неупередженої інформації щодо виробництва та реалізації аудитору необхідно виконати такі завдання:

- встановити, чи здійснюється контроль за використанням виробничих запасів у виробництві;

- перевірити правильність формування зведеної інформації про витрати на виробництво;

- перевірити, чи правильно та своєчасно здійснюється документальне відображення передачі готової продукції з виробництва на склад та зі складу, при реалізації покупцям;

- перевірити правильність оформлення документів при зберіганні готової продукції на складі;

- перевірити документи інвентаризацій готової продукції на складі, що проходили раніше на підприємстві;

- встановити, чи не має на підприємстві протизаконних дій, пов'язаних із рухом та зберіганням готової продукції, суттєвих порушень і помилок у бухгалтерському обліку та звітності;

- встановити відповідність якості продукції, та перевірити відповідні документи;

- перевірити відображення виготовлення і реалізації готової продукції у податковому обліку;

- перевірити, чи своєчасно та правильно проводиться складання звітностей в частині відображення операцій з готової продукції.

Аудит готової продукції та її реалізації можна поділити на такі етапи:

- аудит фактичної наявності готової продукції;

- аудит витрат понесених на виготовлення;

- аудит якості продукції;

- аудит дебіторської заборгованості за відвантажену продукцію;

- аудит відображення інформації щодо виготовлення та реалізації продукції у податковому обліку;

- перевірка складання фінансової звітності.

Отже, за допомого аудиту готової продукції можна впевнитися в достовірності і законності звітності, або побачити порушення зроблені раніше.

1.2. Нормативна база щодо аудиту готової продукції

Основою аудиторської перевірки є зовнішні та внутрішні нормативні документи. Зовнішня нормативна база включає: закони, положення, методичні матеріали щодо обліку і звітності, оподаткування та аудиторські правила (стандарти). Вони необхідні аудитору для визначення відповідності обліку і бухгалтерської звітності, проведення аналізу та складання аудиторського висновку за встановленими вимогами.

Внутрішня нормативна база включає облікову політику підприємства, різні методичні та інструктивні матеріали щодо організації обліку з урахуванням специфіки підприємства. Остання підлягає аналізу і порівнянню аудитором за діючою методологією.

Під проведення аудиту готової продукції слід користуватися наступною нормативною базою:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996/ХІV. Цим законом регламентуються правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Даним законом визначається ціль бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Згідно з законом ціль ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності являється надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про

фінансовий стан,результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві.

Також Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» передбачається, що контроль за дотриманням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їхньої компетенції, передбачених законами.

2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від
22.05.1997 р.№ 283/97 ВР. Цим законом визначається об'єкт оподаткування,
згідно якого, об'єктом оподаткування являється прибуток, який
визначається шляхом зменшення суми скорегованого валового доходу,
визначеного згідно пункту 4.3 діючого Закону.

Також, що являється валовим доходом, а що валовими витратами, правила ведення податкового обліку, ставки оподаткування, а також порядок нарахування та строки сплати податку.

3. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р.
Цей Закон визначає платників податку на додану вартість, об'єкти, базу та
ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від
оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та
імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку,
звітування та внесення податку до бюджету.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»,
затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. № 246. Це положення визначає методологічні засади формування в обліку інформації про запаси і розкриття їх у фінансовій звітності, а готова продукція відноситься до запасів, тому під час проведення аудиту готової продукції слід користуватися даним положенням

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи»

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290. Цим положенням (стандартом) визначаються методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкритті у фінансовій звітності.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №
318. Цим положенням (стандартом) визначаються методологічні принципи
формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства
та її розкритті у фінансовій звітності, у відповідності до цього положення здійснюється визначення фактичної собівартості готової продукції, а також розподіл витрат на її виготовлення.

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку, активів капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств
та організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №
291. Ця інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух готової продукції.

8. Наказ Міністерства Статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.1996 р. № 193. Цей Наказ визначає основні вимоги щодо виконання заходів по реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики. В ньому зазначаються первинні документи, які необхідні для переміщення, відвантаження готової продукції на підприємстві та їх суть, а це акти (акт приймання матеріалів), картки (складського обліку, лімітно-забірні), накладні та інші документи.

9. Наказ Міністерства Фінансів України «Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» від 11.08.1994 р. №69. Цим наказом регулюється порядок проведення інвентаризації готової продукції.

10. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року N 3126-ХІІ та зі змінами та доповненнями від 14 вересня 2006 року N 140-V. Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.

1.3. Методика проведення аудиту готової продукціїМетодика є важливим інструментом роботи аудитора. Перед проведенням аудиторської перевірки необхідно скласти на ряду з планом аудиту методику проведення майбутньої перевірки в якій мають бути визначені всі контрольні точки процесу аудиту (табл.2).

Під час проведення аудиту готової продукції аудитор використовує інформацію за операціями, пов'язаними з рухом готової продукції і товарів на підставі звітів виробничих підрозділів та звітів про рух матеріальних цінностей зі складу при журнальній формі обліку в III розділі журналу № 5, при журнально - ордерній формі обліку у журналах - ордерах № 3, №5, № 6, а за умов використання спрощеної форми бухгалтерського обліку — у відомостях В-2, В- 3, В-6, В-7.

При перевірці балансу щодо готової продукції увага аудитора зосереджується на другому розділі активу на рядку 130 «Готова продукція» Витрати на виробництво готової продукції згідно П(с)БО 3 відображаютьс у формі 2 «Звіт про фінансові результати» у рядку 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)».

Розділ 2. Аудит готової продукції, виконаних робіт та послуг на ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат»

2.1. Коротка характеристика ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат». Оцінка системи внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку готової продукції

Об'єктом дослідження під час написання курсової роботи обране ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат»

Це підприємство побудоване у 1967 році. На момент створення функціонувало п'ять технологічних ліній, чотири з яких — по випуску хліба формового з пшеничних сортів, а на одній — вироблялись булочні вироби. Переважала ручна праця, борошно — основна сировина, завозилася в мішкотарі. Печі, де випікалася продукція, топилися вугіллям. Поступово запроваджувалися нові технології техніка мінялась на більш досконалу.

У вересні 1997 року на загальних зборах колективу хлібокомбінату було прийняте рішення створити ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат». Статутний фонд — 367 тисяч гривень (на даний момент він сягає більше мільйона гривень).

ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» створено на підставі наказу Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській обл. № 17-ПР від 28.01.1997 р. шляхом перетворення у процесі приватизації Державного підприємства «Кременчуцький хлібокомбінат».

Найвищим керуючим органом є загальні збори акціонерів, які обирають правління, що займається господарською діяльністю підприємства, спостережну раду, функції якої — контроль за діяльністю правління.

Хлібокомбінат має достатньо потужностей виробничий процес, щоб забезпечити хлібобулочними виробами не тільки наше місто, а й сусідні райони. Загальна потужність підприємства складає сто тонн на добу, але зараз загальний обсяг продукції складає близько п'ятдесят тонн на добу. Враховуючи попит споживача на даний період підприємство виробляє хлібобулочні вироби вночі і в першій половині дня.

На сьогоднішній день продукція ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» конкурентноспроможна. Не дивлячись на те, що в місті функціонує більше сорока хлібопекарень, продукція хлібокомбінату складає сімдесят три відсотка, тобто користується великим попитом.

Якщо два роки тому вистачало однієї технологічно лінії для забезпечення попиту на цей хліб, то на даний час однієї лінії уже недостатньо. Він реалізується не тільки в місті, а й в Кременчуцькому районі, містах Полтавської області, Лубнах, Миргороді, Комсомольську, Оржиці, в Градизьку, Глобино, Семенівському районі та в Кіровоградській області: Олександрії, Світловодську.

Тому введена в дію ще одна технологічна лінія з пічкою німецького виробництва з автоматизованим відділом розробки тіста, що дало можливість зменшити долю ручної праці, покращити зовнішній вигляд продукції і санітарний стан на виробництві.

Також великий відсоток реалізації дає хліб білий формовий першого ґатунку і звичайний формовий першого ґатунку.

На поточних лініях по виготовленню цього хліба працюють автомати — ділильники, які замінили людську працю; вони легкодоступні в обслуговуванні.

Останнім часом зросла реалізація булочних виробів.

Практикується упакування хлібобулочних виробів в плівку для харчових потреб на замовлення клієнтів.

Виробнича площа хлібокомбінату займає 5 700м2

Чисельність працюючих на підприємстві становить 184 особи.

Підприємство має кондитерський цех, що виробляє великий асортимент кондитерської продукції.

Основною організаційною ланкою є відділення і відділи.

Підприємство складається з таких основних відділень:

- хлібне;

- дрібноштучне;

- кондитерське.

Структура бухгалтерії представлена на рисунку 2.

Головний бухгалтер

Рис. 2. Структура бухгалтерії ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат»

Основні обов'язки, які мають виконувати головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, визначені п. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІV. Згідно з положеннями цього Закону головний бухгалтер має:

- забезпечувати дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

- організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- брати участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

- забезпечувати перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Організація бухгалтерського обліку на даному підприємстві відбувається згідно наказу № 103 від 26. 12. 2006 року «Про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства».

Бухгалтерський облік у товаристві здійснювався у 2009 році із застосуванням персональних комп'ютерів за журнально-ордерною формою. Облікова політика на 2009 рік визначена наказом і протягом року не змінювалась.

Фінансування діяльності підприємство здійснює за рахунок коштів кредиторів, які, в більшості, є постачальниками борошна, а також кредитних коштів.

Планується розширення ринків збуту продукції, випуск та впровадження нових видів продукції, оновлення технологічного обладнання та транспортних засобів.

Періодом дослідження обліку обрано грудень 2009 року.

З метою успішного функціонування підприємства, підвищення рівня рентабельності, збереження та збагачення його активів необхідний налагоджений механізм управління, найважливішим елементом якого є повсякденний внутрішній контроль.

Система контролю має бути економічно вигідною, тобто затрати на її функціонування мають бути меншими за витрати підприємства через її відсутність. Якщо система внутрішньогосподарського контролю буде функціонувати ефективно, це дасть змогу скоротити витрати на проведення внутрішнього аудиту.

Система внутрішнього контролю включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

1. Середовище контролю, де відбуваються операції, — це заходи і записи, які характеризують загальне ставлення керівництва і власників підприємства до діючої системи внутрішнього контролю, значення діючої системи внутрішнього контролю для підприємства.

2. Система бухгалтерського обліку — це заходи і записи підприємства, шляхом яких бухгалтерські операції оформлюються в регістрах бухгалтерського обліку. Така система визначає, збирає, аналізує, підраховує, класифікує, записує, підсумовує і надає інформацію про операції та інші заходи.

3. Незалежні процедури перевірки — це аудиторські процедури, які використовуються аудитором для визначення того, чи були фінансово-господарські операції клієнта належним чином санкціоновані, правильно оформлені і відображені в облікових регістрах, а також чи всі помилки в процесі ведення справ і реєстрації даних по них виявляються максимально швидко.

Наявність компетентного персоналу, що заслуговує на довіру, з чітко визначеними правами та обов'язками є найважливішим елементом внутрішнього контролю. Працівники підприємства мають бути компетентними, чесними і ретельними, а права та обов'язки кожного працівника повинні бути чітко визначені в посадових інструкціях.

У більшості випадків оцінки системи внутрішнього контролю базуються на ключових контрольних запитаннях, які розробляються аудиторськими фірмами і, по суті, входять до програми аудиту. Аудитор може вносити до них корективи залежно від умов діяльності клієнта, за результатами відповіді на ці запитання оцінювати систему внутрішнього.

Аудитор здійснив тестування системи внутрішнього контролю операції по готовій продукції на ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат». Для проведення такого тестування аудитором складено анкету, яка відображена в таблиці 3.
2.3. Аудит фактичної наявності готової продукції на складі

На ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» виробничий цикл закінчується переданням готової продукції на склад готової продукції. Продукція передається до складу разом з накладною на передачу хлібобулочних виробів

(додаток А) в склад готової продукції, де вказується найменування, код, кількість продукції. А у бухгалтерію в цей час цех передає лімітно-забірну картку, де вказуються прямі витрати на виробництво цієї продукції.

На складі готова продукція обліковується в кількісному виразі за її видами на картках складського обліку (додаток Б). В картці визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, марка, ціна за одиницю.

Для проведення аудиту наявності готової продукції на складі необхідно проводити інвентаризацію.

Інвентаризацію проводить інвентаризаційна комісія, призначена наказом керівника підприємства, в повному складі і в присутності матеріально-відповідальної особи. При неповному складі інвентаризаційної комісії інвентаризацію проводити заборонено.

До початку інвентаризації завідуючий складом готової продукції дає розписку, що ним здані до бухгалтерії всі документи на оприбуткування і відвантаження готової продукції, що продукція вся оприбуткована. Фактичну наявність готової продукції на складі перевіряють шляхом обов'язкового її перерахунку, переваження або переміряння. Результати інвентаризації готової продукції заносять в інвентаризаційний опис форми № -3 окремо по кожному виду продукції. Опис складається в одному екземплярі. При виявленні готової продукції, яка не відображена в обліку, комісія повинна включити її в опис, а після завершення інвентаризації опис передати до бухгалтерії для складання порівняльної відомості.

Під інвентаризацією готової продукції розуміють періодичну перевірку наявності та стану готової продукції. Інвентаризація включає в себе: переважування, обмір, підрахунок комісією у порядку розміщення продукції у даному приміщенні.

Порядок і строки проведення інвентаризації на ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» регламентуються інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну України від 11 серпня1994р. №69, із змінами та доповненнями.

Реферат на тему: Проведення аудиту готової продукції на підприємстві ВАТ "Кременчуцький хлібокомбінат" (курсова робота)

Схожі реферати:
Категорія: Аудит | Додав: gdomz | Теги: (курсова, Кременчуцький, готової, аудиту, На, продукції, проведення, ВАТ, хлібокомбінат, підприємстві
Переглядів: 4552 | Загрузок: 711 | Коментарів: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
0
1  
Сколько стоит?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2018
Адміністрація не несе відповідальності за матеріалів розміщені на сайті! Усі матеріали предсталені для ознайомлення! Конструктор сайтів - uCoz | Карта сайта
gdomz.at.ua - готовые домашние задания, Готовые домашние работы. Скачать бесплатно гдз. Решебники. Скачать решебники. Решебники по всем предметам. Скачать бесплатно решебники. Решебники.