П`ятниця, 20.04.2018, 07:32
Реферати безкоштовно
Головна Реєстрація Вхід
Приветствую Вас, Гість · RSS
Форма входа
Меню сайта
Пошук
Оплачена реклама
Наше опитування
Ви ще до нас повернетесь?
Всього відповідей: 4477
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Каталог файлов
Головна » Файли » Реферати » Аудит

Аудиторська перевірка готової продукції на підприємстві ВАТ "Вінніфрут" (курсова робота)
17.02.2013, 14:21
Скачати реферат

Аудиторська перевірка готової продукції на підприємстві ВАТ "Вінніфрут" (курсова робота)


ЗМІСТ

Вступ

1. Мета, завдання та джерела аудиторської перевірки готової продукції….5

2. Організаційна структура аудиторської фірми ЗАТ «Тріада»…………...8

3. Організаційна структура підприємства ВАТ «Вінніфрут»……………….10

4. Оцінка стану системи внутрішнього контролю та обліку

готової продукції на підприємстві……………………………………………..14

5. Методика аудиторської перевірки готової продукції……………………19

5.1.Перевірка операцій з калькулювання собівартості

готової продукції……………………………………………………….22

5.2. Перевірка додержання умов збереження готової продукції……24

5.3. Перевірка операцій з відпуску готової продукції………………29

6.Пропозиції щодо удосконалення аудиторської перевірки………………30

7. Узагальнення результатів аудиторської перевірки

на ВАТ «Вінніфрут»……………………………………………………………33

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин призвів до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо. У зв`язку з виникненням підприємств з різними формами власності стало зрозумілим те, що традиційна система фінансового контролю в тому вигляді, в якому вона існувала при адміністративно-командній системі управління, не може захистити ні інтереси держави, ні інтереси власника. Саме власника, а не когось іншого. На сьогодні співвласником в Україні є громадяни - засновники господарюючих суб`єктів, громадяни-акціонери, які взяли участь у приватизації державного майна, колективи громадян та держава. В економічному відношенні всі ці власники відділені від своїх часток власності, що перебувають у різних господарюючих суб`єктах (акціонерних товариствах, довірчих товариствах, комерційних банках, інвестиційних компаніях тощо), в результаті чого не можуть володіти об`єктивною і достовірною інформацією про використання цієї власності. Адже саме власнику необхідна подібна інформація про фінансовий стан підприємства, його потенціал і стабільність у майбутньому. Власник має і повинен знати, наскільки ефективно використовуються вкладені ним у підприємство кошти. Але не кожен, хто здійснює управління майном і коштами цих власників, зацікавлений подавати їм достовірну інформацію про результати своєї діяльності. Майнові інтереси всіх власників має захистити держава. Однак у ринкових умовах господарювання традиційні форми фінансового контролю не можуть виконувати функції захисту майнових інтересів власників. Практика країн з ринковою економікою показує, що захистити майнові інтереси власників може такий вид незалежного фінансового контролю, як аудит, який є одним з головних елементів їх ринкової інфраструктури. Передумовою такого контролю є взаємна зацікавленість підприємств в особі їх власників (акціонерів, вкладників тощо), держави в особі податкових органів і самого аудитора в забезпеченні достовірності обліку та звітності. Іншою причиною необхідності впровадження аудиту в Україні є те, що в ринкових умовах фінансовий стан кожного господарюючого суб`єкта залежить від його взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, і тому зростає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх діяльність. Зокрема, така інформація необхідна:

· власникам господарюючих суб`єктів для визначення стратегії їх розвитку;

· банкам для прийняття рішення про доцільність надання кредиту;

· інвесторам (місцевим та іноземним) при вкладанні своїх капіталів у інші господарюючі суб`єкти;

· постачальникам для одержання гарантій повної оплати за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги;

· акціонерам для контролю за роботою адміністрації товариства;

· державним органам для планування потреб макроекономіки та оцінки податкових надходжень до бюджету тощо.

Для підтвердження достовірності звітної і облікової інформації господарюючих суб`єктів виникає потреба у перебудові всієї системи фінансового контролю на основі вивчення і використання міжнародного досвіду. У країнах з ринковою економікою таке підтвердження здійснюють аудитори. Міжнародний досвід розвитку аудиту свідчить про те, що аудиторська перевірка - це норма, без якої неможливий цивілізований бізнес. Основне її призначення - це незалежна перевірка фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання з метою формування висновків стосовно їх фінансового стану і достовірності його відображення в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з чинним законодавством і встановленими нормативами.

Мета курсової роботи - вивчити теоретичні аспекти відвантаження та реалізації готової продукції, на основі практичного матеріалу розглянути ведення фінансово-господарського контролю діяльності суб'єкта господарювання.

1.Мета, завдання та джерела аудиторської перевірки готової продукції.

Мета аудиту готової продукції - вивчити теоретичні аспекти відвантаження та реалізації готової продукції, на основі практичного матеріалу розглянути ведення фінансово-господарського контролю діяльності суб'єкта господарювання, дослідження теоретичних підходів до цієї проблеми в умовах ринкових відносин, виявлення актуальних питань обліку та контролю на сучасному етапі, вивчення задач, які стоять перед бухгалтерами та економістами в промисловому виробництві.

Основними завданнями аудиту виробництва промислової продукції є:

-перевірка достовірності звітних показників, що характеризують обсяг продукції в натуральному і вартісному вираженні;

-перевірка за своєчасністю документального оформлення руху продукції, надходженням на склад з виробництва;

-перевірка за організацією обліку виконання договорів поставки продукції покупцям за термінами відвантаження, асортименту, якості;

-перевірка за своєчасністю проведення інвентаризації готової продукції і правильністю відображення в обліку її результатів ;

- перевірка за достовірністю даних про випуск продукції в статистичних формах;

-перевірка правильності нарахування ПДВ, акцизного збору тощо.;

-перевірка правильності відображення фінансових результатів від реалізації продукції.

Джерелами інформації для проведення аудиту готової продукції є:

Нормативні документи:

1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

2. ЗАКОН УКРАЇНИ від 22 квітня 1993 года N 3125-XII «Про аудиторську діяльність»

3. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні

4. Постанова КМУ від 26.08.2009 №895 "Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на прибуток"

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N 1120-р «Деякі питання адміністрування податку на додану вартість»

6. Указ Президента України № 727/98 від 03.07.1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»

7. лист ДПА України "Щодо надання платниками ПДВ підтвердження відомостей про вивезення товарів в митному режимі експорту "

8. Наказ про облікову політику.

9. Первинні документи з обліку готової продукції.

10. Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку готової продукції.

11. Акти і довідки попередніх аудиторських перевірок, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

12. Звітність.

Законом України "Про аудиторську діяльність” визначено, що аудит проводиться на підставі угоди між аудиторською фірмою (аудитором) і замовником. Незалежність на цьому етапі виявляється у виборі замовника. Проте в міжнародних стандартах обов`язково вказується на необхідність оцінки усіх аспектів незалежності під час укладання такої угоди, тому що аудиторська фірма буде нести відповідальність за порушення вимог до незалежності і результати аудиту визнаються недійсними.

Розподіл відповідальності за оцінку звітності між аудитором та замовником ґрунтується на Положенні про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та статті 11 Закону України "Про аудиторську діяльність”.

Також такі первинні документи як:

- договори на постачання продукції;

- записи на рахунках бухгалтерського обліку (у відповідних облікових регістрах) 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 93 "Витрати на збут", 90 "Собівартість реалізованої продукції", 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і ін;

- первинна документація та звітність про рух готової продукції

- акти інвентаризації готової продукції;

- приймальні акти на повернення готової продукції;

- акти попередніх перевірок;

- Головна книга;

- статистичні звітні дані, місячні та квартальні у вартісному і натуральному вираженні.

2.Організаційна структура аудиторської фірми ЗАТ «Тріада»

Аудиторська фірма "Тріада" (свідоцтво № 1924) працює на ринку аудиторських послуг більше 10 років. Клієнтами нашої фірми є як великі транспортні та промислові підприємства України, так і невеликі компанії різних видів діяльності.Багато років аудиторські послуги у нас замовляють більшість морських портів України, які є нашими постійними клієнтами (у тому числі найбільший порт України на Чорному морі - Одеський і найбільший порт України на Азовському морі - Маріупольський). Також користуватися послугами наших фахівців віддають перевагу судноплавні компанії (в тому числі найбільший судновласник ВАТ «Українське дунайське пароплавство»), експедитори і морські агенти (у тому числі ЗАТ «Іллічівськзовніштранс», ЧГМА «Інфлот», ТОВ "Метекс"), холдинги (у тому числі група компаній "Трансбункер"). Наші фахівці надають послуги і широкому колу клієнтів в інших областях: будівельним компаніям, промисловим підприємствам, торговим фірмам, а також спортивним клубам.

Завдяки гнучкій ціновій політиці тарифи на наші послуги прийнятні як для великих компаній, так і для невеликих фірм і є найбільш вигідними на ринку аудиторських послуг при незмінній якості нашої роботи.

Професійні ризики фірми застраховані в страховій компанії.

Основна причина, чому підприємства віддають перевагу аудиторській фірмі «Тріада»:

1. Кадровий потенціал фірми складається з фахівців-практиків високої кваліфікації з бухгалтерського та податкового обліку, аудиту та права, що мають відповідні сертифікати та досвід роботи на підприємствах головними бухгалтерами, аудиторами та юристами. Це визначає високу якість нашої роботи. Наші співробітники мають десятки публікацій у провідних виданнях України: «Бухгалтерія», «Все про бухгалтерський облік», «Дебет і кредит», журнал «Порти України». Провідні фахівці нагороджені грамотами Союзу Аудиторів України.

2. Проведення щорічних (щоквартальних) аудиторських перевірок дозволяє зняти проблему великих втрат, які зазвичай змушені нести підприємства при проведенні перевірок контролюючими органами.

3. Співпраця з нашою фірмою дозволяє попереджати і вирішувати такі наболілі проблеми підприємств, як своєчасне податкове планування, оскарження результатів перевірок контролюючих органів (у тому числі в суд). (див. Додаток 1).

4. З'являється можливість оперативно отримати будь-який нормативний документ, висновок аудитора або юриста, консультації по питаннях, що цікавлять, визначити реальний фінансовий стан компанії, підготувати договір, зміни до установчих документів і т.п.

5. Проведення аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності, трансформація звітності за МСФЗ для подання звітності відповідно до вимог іноземного інвестора.(див. додатки 1,2,3)3.Організаційна структура підприємства ВАТ «Вінніфрут»Підприємство ВАТ «Вінніфрут» створено шляхом проведення відкритої підписи на акції та зареєстровано 25.12 2000р. Статутний капітал на 01.01.2001р. склав 42,4 млн. грн. За станом на 01.03.2009р. статутний капітал компанії становить 91 млн.грн.

Середньорічний приріст продажів компанії за період з 2001- 2009 роки – 35%. Активи компанії за цей період виросли від 42 млн.грн. до 396 млн.грн. Власний капітал компанії за весь період діяльності зріс від 42 млн. грн. до 180 млн.грн.

З моменту створення на підприємстві засновано 11 дочірніх підприємств. Таких подій, як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в підприємстві не відбувалось.

ВАТ «Вінніфрут » є виробником концентрованих соків; овочевих фруктових соків та пюре; безалкогольних напоїв та мінеральної води. Основний ринок на якому оперує компанія – ринок соків та нектарів.

Істотною перевагою компанії є вертикальна інтеграція від закупівель української сировини у вигляді фруктів і ягід до його кінцевої переробки в готову продукцію у вигляді соків та нектарів. Компанія є виробником напівфабрикату у вигляді концентрованих соків, які використовуються як для власних потреб – виробництва готової продукції, так і для реалізації як товарного продукту.

Розглянемо в таблиці аналіз фінансової стійкості підприємства.

Аналіз даних показав, що на кінець року власні засоби підприємства збільшились на 22463,20 тис. грн, основна величина джерел формування запасів і видатків також збільшилась на 31004,5 тис. грн. Показники забезпеченності запасів та видатків джерел їх формування показують, що на початок періоду було недостатньо власних оборотних засобів на 12832,7 тис. грн. а на кінець періоду вони збільшились на 17987,8 тис. грн., також у звітному періоді був надлишок власної величини основних джерел для формування запасів і видатків. Всі ці показники свідчать про абсолютну фінансову стійкість підприємства.

Аналіз показників рентабельності продаж показує, що в минулому році рівень рентабельності продаж склав 3,4 %, тобто кожна гривна ралізації приносила підприємству 0,034 грн, або 3,4 коп. А в звітному періоді рентабельність продаж різко зменшилась і на кожну гривню реалізованої продукції приходилось 0,15 коп. Отже рентабельність від основної діяльності в звітному періоді була майже не рентабельної. Рентабельність від операційної діяльності і в попередньому періоді і в звітному була не значна, но вища за рентабельність від основної діяльності. Найбільший рівень рентабельності продаж на підприємстві був від звичайної діяльності.

Аналізуя розрахунки платоспроможності підприємства бачимо, що на початок періоду на підприємстві склали теоретичному рівню коефіцієнти абсолютної ліквідності та загальної.

Так на початок періоду підприємство своїми грошовими засобами на рахунках покривало 26 % всі поточні зобов'язання принормативному значенні від 20 до 25%. На початок періоду всі поточні зобов'язання повністю покривались ліквідними швидкореалізуємими та повільнореалізуємими активами.

4.Оцінка стану системи внутрішнього контролю та обліку готової продукції на підприємстві

Контрольні процедури здійснюються на підприємстві з метою ефективного управління, основою якого є контроль виконання всіма співробітниками економічного суб'єкта своїх обов'язків. Внутрішньогосподарський контроль - єдність органів контролю, об'єктів контролю та форм його реалізації. (Мал.1)

Мал. 1 Структура внутрігосподарського контролю

За формою організації внутрішньогосподарський контроль представлений відділами та службами, які функціонують на підприємстві. До них відносяться: ревізійна комісія; відділ внутрішнього аудиту; спостережна рада; служби та відділи, які здійснюють контроль всередині відділів (їх контрольні функції не є основними, а виконуються у вигляді самоконтролю або визначаються специфічними завданнями цих служб). Спостережна рада також є виборчим органом, який крім функції управління реалізує функції управлінського контролю, тобто контролю виконання управлінських рішень. Відділ внутрішнього аудиту - орган, призначений керівництвом організації для вдосконалення менеджменту на основі встановлення достовірності корпоративної інформації і виконання консультаційних послуг для внутрішніх користувачів. Різноманітність організаційних форм внутрішнього контролю обумовлено:

- рішенням різних завдань, поставлених перед ними (так, основним завданням ревізійної комісії є контроль наявності і збереження активів, а завданнями внутрішнього аудиту - забезпечення менеджменту організації достовірної та повної бізнес-інформацією, її аналіз, в окремих випадках - обґрунтування управлінських рішень);

- різним характером залежності (так, ревізійна комісія обслуговує насамперед інтереси власників, а відділ внутрішнього аудиту - інтереси вищої ланки управління);

- відмінністю організації роботи (так, внутрішній аудит - самостійна діяльність, а інші форми внутрішньогосподарського контролю - діяльність, що здійснюється поряд з виконанням основних обов'язків). Всі форми реалізації внутрішньогосподарського контролю являють собою сукупність тих чи інших прийомів і способів контролю. Незважаючи на те що одні й ті ж процедури контролю можуть застосовуватися в ході реалізації різних форм внутрішньогосподарського контролю, обсяг і об'єкти їхньої застосування будуть різні. Так, інвентаризація для цілей ревізії повинна проводитися суцільним методом по всіх товарно-матеріальних цінностей, тоді як інвентаризація для цілей внутрішнього аудиту може проходити вибірково, а для службового розслідування вона обмежена видом товарно-матеріальних цінностей або матеріально-відповідальними особами. Кожному органу внутрішньогосподарського контролю (ревізійна комісія, відділ внутрішнього аудиту, наглядова рада тощо) відповідає одна або декілька форм його реалізації. Наприклад, ревізійна комісія може здійснювати внутрішньогосподарський контроль у вигляді ревізії, контролю якості, службового розслідування. Відділу внутрішнього аудиту крім безпосередньо внутрішніх аудиторських процедур може бути також зобов'язано проведення ревізії, виробничого контролю, службового розслідування. Однак дослідження форм організації та реалізації внутрішньогосподарського контролю показує, що існують форми реалізації, які припускають своє виконання тільки певним складом суб'єктів контролю. Так, внутрішньогосподарський контроль, реалізований службами та відділами економічного суб'єкта у вигляді самоконтролю, не може виконуватися іншими органами внутрішньогосподарського контролю. Наприклад, подвійна запис в бухгалтерії - елемент самоконтролю, виконання якого методологічно не може бути передане нікому. Оскільки до компетенції головного бухгалтера входять: постановка та ведення бухгалтерського обліку в організації; формування облікової політики організації; складання і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської та податкової звітності, відповідальність за стан внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності ВАТ «Вінніфрут» покладено на головного бухгалтера . Відповідальність за виконання своїх обов'язків з внутрішнього контролю головний бухгалтер несе тільки перед власниками і (або) керівництвом підприємства. Таким чином, в рамках внутрішнього аудиту здійснюється не тільки детальний контроль за збереженням активів, а й контроль за політикою і якістю менеджменту. Аудиторські перевірки проводяться на договірній основі співробітниками аудиторських фірм або окремими аудиторами - підприємцями, що мають ліцензію на право заняття такою діяльністю. (Додаток 3.) Отримання інформації про діяльність аудіруємого підприємства є важливою частиною планування роботи, допомагає аудиторові виявити події, операції та інші особливості, які можуть чинити істотний вплив на фінансову (бухгалтерську) звітність. На етапі попереднього планування аудитор оцінює можливість проведення аудиту. Починаючи розробку загального плану і програми, аудитор повинен ґрунтуватися на попередніх знаннях про економічне суб'єкті. Також у процесі підготовки плану і програми аудитор оцінює систему внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку, проводить оцінку аудиторського ризику та встановлює прийнятний рівень суттєвості. Аудитор починає планувати аудит облік відвантаження та реалізації готової продукції до написання письма-зобов'язання і до укладення договору з економічним суб'єктом про проведення аудиту. Планування, будучи початковим етапом проведення аудиту, включає в себе розробку аудиторською організацією загального плану аудиту обліку готової продукції із зазначенням очікуваного обсягу, графіків і термінів проведення аудиту, а також розробку аудиторської програми, яка визначає обсяг, види і послідовність здійснення аудиторських процедур, необхідних для формування аудіторською організацією об'єктивного та обґрунтованого думки про бухгалтерському обліку готової продукції організації.

Планування аудиту складається з слідуючих основних етапів: - попереднє планування аудиту;

- підготовка та складання загального плану аудиту;

- підготовка та складання програми аудиту.

Загальний план аудиту повинен служити керівництвом у здійсненні програми аудиту. (Додаток 10)

Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту і являє собою детальний перелік змісту аудиторських процедур. (Додаток 11) У процесі підготовки загального плану і програми аудиту оцінює ефективність системи внутрішнього контролю (СВК), яка є у розпорядженні економічний суб'єкт, і оцінює її ризик (контрольний ризик). СВК може вважатися ефективною, якщо вона своєчасно попереджає про виникнення недостовірної інформації, а також виявляє недостовірну інформацію. При підготовці загального плану і програми аудиту обліку готової продукції аудитору слід встановити прийнятні для неї рівень істотності й аудиторський ризик, що дозволяють вважати бухгалтерську звітність достовірною. Результати проведених аудиторською організацією процедур при підготовці загального плану і програми слід детально доку-регламентованих, так як вони є підставою для планування аудиту та можуть використовуватися протягом усього процесу аудиту . Загальний план повинен служити керівництвом при здійсненні програми аудита. У загальному плані аудиторська організація повинна передбачити терміни проведення аудита і скласти графік проведення аудиту, підготовки звіту (письмової інформації керівництву економічного суб'єкта), аудиторського висновку. У загальному плані аудиторська організація визначає спосіб проведення аудиту на підставі результатів попереднього аналізу, оцінки надійності системи внутрішнього контролю, оцінки ризиків аудита.

Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту та представляє собою детальним перелік змісту аудиторських процедур, необхідному для практичної реалізації плану аудиту. Програма являється докладною інструкцією для асистентів аудитора, а для керівників аудиторської організації та аудиторської групи - одночасно і засобом контролю якості роботи. Висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми, документально відбиті в робочих документах, є фактичним матеріалом для складання аудиторського звіту (письмової інформації керівництву економічного суб'єкта) і аудиторського висновку, а також підставою для формування об'єктивної думки аудитора про бухгалтерську звітності економічного суб'єкта. По закінченні процесу планування аудиту загальний план і програма аудиту повинні бути оформлені документально і завізіровани в установленому порядку. Для аудитора буде важливим провести тестування системи бухгалтерського обліку на підприємстві. Для цього складемо РД № 1999. (Додаток 6). Правильні відповіді виділені. За результатами тестування можна зробити висновок щодо надійності облікової політики підприємства. Надійність даного підприємства знаходиться на високому рівні, тому що на підприємстві існує Наказ про облікову політику. Згідно з цим Наказом амортизація нараховується прямолінійним методом, а форма бухгалтерського обліку - журнально - ордерна. Проведемо тестування для оцінки системи внутрішнього контролю. Для цього складемо РД 2332 (Додаток 7). За результатами тестування аудитор з'ясував, що на підприємстві ВАТ «Вінніфрут» існує служба внутрішнього контролю, яка підпорядковується головному бухгалтеру. З форм контролю підприємству притаманний внутрішній аудит. Служба внутрішнього контролю використовує типові форми документів. На підприємстві існує взаємозамінність кадрів. Особливе місце серед інститутів контролю достовірності та повноти економічної інформації займають органи системи внутрішньогосподарського контролю. Система внутрішньогосподарського контролю являє собою сукупність органів контролю, що виконують контрольні процедури в інтересах тих чи інших груп користувачів економічної інформації. Всі форми реалізації внутрішньогосподарського контролю являють собою сукупність тих чи інших прийомів і способів контролю. Незважаючи на те що одні й ті ж процедури контролю можуть застосовуватися в ході реалізації різних форм внутрішньогосподарського контролю, обсяг і об'єкти їхньої застосування будуть різні.

5. Методика аудиторської перевірки готової продукції.

1. Загальна оцінка виконання плану реалізації підприємством та в розрізі договорів з покупцями по звітних періодах року (методи аналізу даних про виконання договорів покупцями).

2. Перевірка виконання графіка відвантаження готової продукції покупцям – замовникам;

а) перевірка організації обліку у відділах збуту та відвантаженням продукції покупцям (обстеження наявності систематизованих переліків асортименту поставок по замовниках і термінах відвантаження, відміток про фактичне виконання (дата). Достовірність обліку контролюється методом порівняння показників накладних на відвантаження з даними оперативного обліку відділу збуту;

б) перевірка своєчасності відвантаження готової продукції методом порівняння даних про випуск продукції та її відвантаження по датах місяця, ураховуючи обсяги залишків на складі, візуальної перевірки документів (розпоряджень, товарно-транспортних накладних).

3. Перевірка своєчасності здачі первинних документів про відвантаження продукції покупцям до бухгалтерії (метод порівняння дати звіту і дати відвантаження).

4. Перевірка своєчасності і правильності оформлення платіжних документів для розрахунків з покупцями (розрахунків-фактур, платіжних доручень-вимог фінансовим відділом, бухгалтерією). Застосовується метод візуальної перевірки реквізитів документів, аналіз листування з покупцями, арифметична перевірка обсягів за вартістю, договірних цін, ПДВ.

5. Перевірка дотримання методики бухгалтерського та податкового обліку, достовірності даних про розрахунки з покупцями та обсяги реалізації продукції.

6. Перевірка достовірності фінансової звітності про фінансові результати (додаток 11) податкової звітності з обсягів реалізації продукції .

Для вивчення можливості реального скорочення залишків готової продукції, що відвантажена (відпущена) покупцям, перевіряється обґрунтованість кожної суми за термінами відвантаження неоплаченої продукції і причинами несплати рахунків покупцями. Особливу увагу звертають на суми відвантаженої (відпущеної) продукції, що тривалий час не оплачена покупцями. Обсяг реалізації продукції в натуральному і в номенклатурному виразі перевіряють з укладеними договорами і комерційними угодами на постачання продукції покупцям. З'ясовують, чи немає створення резервів не облікованої продукції з метою її реалізації за готівку без оформлення документів.

Також перевіряється правильність оцінки визначення вартості реалізованої продукції, достовірність звітних даних про обсяг реалізації. Незадовільна якість готової продукції, що не користується попитом, тягне за собою затоварення складів, відмови від її оплати покупцями або претензії з їх боку. У випадку анулювання замовлень в умовах індивідуального і серійного виробництва потрібно з'ясувати причини, що негативно вплинули на обсяг реалізації продукції.

Важливою ланкою аудиту операцій випуску і реалізації продукції є перевірка здавання продукції із виробництва на склад готової продукції. Для цього досліджується суть і зміст з погляду законності приймально-здавальні накладні на відпуск продукції з цеху на склад, перевіряє правильність визначення в них назви і сорту продукції, номенклатурних номерів та встановлює, чи оформлені ці накладні підписами представників технічного контролю, представниками цехів, що здають продукцію, та завідувача складом, що її прийняв. Одночасно перевіряють правильність ведення кількісного сортового обліку готової продукції на картках типової форми. Вся первинна документація випуску і реалізації готової продукції порівнюється з картками складського обліку, даними групувальних та оборотних відомостей бухгалтерського кількісно – сумового обліку. Показники оборотних відомостей звіряють із підсумковими залишками в регістрах бухгалтерського обліку, а також із записами складського обліку. Недоліки або помилки в записах бухгалтерського або складського обліку детально досліджуються ревізором, з'ясовується, чи не призвело це до спотворень при оприбуткуванні готової продукції, що надходить з виробництва, або при її списанні під час реалізації.

Важливе значення має перевірка документів, пов'язаних із відпуском і реалізацією продукції та співставлення їх із даними розрахункових документів. Звертається також увага на можливі випадки виписки безтоварних рахунків. З метою виявлення можливих випадків безтоварних рахунків за домовленістю з місцевими покупцями ревізор може застосувати прийоми порівняння дати відвантаження продукції покупцям за первинними документами з транспортними на вивезення продукції з території підприємства. Дату фактичного відпуску продукції покупцю зіставляють з датою одержання від нього платежу за цю партію продукції. При необхідності здійснюють зіставлення періоду (дати) оформленого відпуску продукції покупцям із датою її випуску з виробництва за даними відповідних первинних документів (відомістю випуску і здавання продукції на склад, приймально - здавальних накладних), а також із датою проходження через контрольний відділ технічного контролю і виявлення фіктивних операцій (документів нарахування оплати праці, списання витрат матеріалів). Одночасно необхідно використовувати записи на відвантаження продукції покупцям у хронологічному порядку за даними оперативного обліку (журналами, реєстрами вивезених вантажів, карток обліку виконання договорів та комерційних угод із покупцями тощо).

Система процедур аудиту операцій, пов'язаних з випуском і реалізацією продукції, включає комплекс органолептичних, розрахунково-аналітичних і документальних методичних прийомів контролю. У системі цих методичних прийомів контролю операцій, пов'язаних з випуском і реалізацією продукції, важливе місце займає інвентаризація, що дає можливість перевірити фактичну наявність продукції і зіставити її за даними обліку. Використовуючи методи інвентаризації готової продукції вибіркового та суцільного спостереження, ревізор перевіряє її збереження на об'єктах.

5.1. Перевірка операцій з калькулювання собівартості готової продукції.

Оцінка готової продукції при придбанні, заготівлі здійснюється одним з наступних способів:

- за фактичною собівартістю придбання;

- за обліковими цінами.

Фактична собівартість готової продукції при її виготовленні самою організацією визначається виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом даних запасів.

В обліковій політиці організації повинні бути відображені приємним організацією способи оцінки готової продукції при їх відпуску в виробництво та іншому вибутті.

Встановлено наступні способи оцінки готової продукції при вибутті:

- за собівартістю кожної одиниці;

- по середній собівартості;

- за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);

- за собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ЛІФО).

Організація може застосовувати різні способи оцінки готової продукції, але по кожній групі (виду) запасів протягом звітного року може застосовуватися тільки один спосіб оцінки.

Заниження оцінки продукції дає можливість посадовим і матеріально відповідальним особам підприємств і торговельних організацій вилучати частину виторгу, складову різницю між продажною і заниженою в обліку вартості продукції.

Реалізаційні ціни по кожному виду продукції перевіряли шляхом їх зіставлення з діючими прейскурантами і договорами з реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг. Зверталася увага на обґрунтованість планування якості продукції і правильність розрахунку середніх реалізаційних цін, виходячи з термінів продажу, якісних показників і надпланових обсягів реалізованої продукції.

Спосіб оцінки готової продукції по прямих витратах передбачає віднесення загальногосподарських витрат на рахунок № 91В тому періоді, в якому вони мали місце. Їх не потрібно розподіляти між готовими виробами і незавершеним виробництвом, відносити на залишки готової продукції на складі, побічно враховувати у складі вартості відвантажених товарів. В результаті знижується трудомісткість розрахунків, підвищується їх точність.

Оцінка готової продукції за рівнем прямих витрат переважніше оскільки підприємство випускає широкий асортимент виробів.

Використання рахунку № 26 «Готова продукції» дозволяє бухгалтерії організації виявити відхилення фактичної виробничої собівартості (або суми прямих витрат) від їх нормативної (планової) величини. Це важливо для контролю за рівнем виробничих витрат і виявленням причин їх подорожчання як в цілому по організації, так і за видами її діяльності і підрозділам (основним, допоміжним виробництвам, обслуговуючим господарствам).

Перевіряючи наявність і правильність укладення договорів, аудитор встановлює забезпеченість планованих обсягів закупівель продукції договірною базою, своєчасність укладення договорів з кожним покупцем по кожному виду продукції, обгрунтованість вказаних в них обсягів, якості, вартості, термінів постачання продукції, умов розрахунків та санкцій за невиконання договірних умов .

Основними документами, що регулюють збутову діяльність підприємств, є договір на реалізацію готової продукції сторонньої організації. Тому поряд з обгрунтованістю формування ціни на продукцію, що випускається, необхідно всебічно перевірити і правильність укладення підприємством зазначених договорів як найважливішої правової основи його збутової діяльності. Реалізаційні ціни перевіряють по кожному виду продукції шляхом їх зіставлення з діючими договорами з реалізації продукції, прейскурантами. У ході перевірки не виявлено випадків розбіжності фактичної ціни реалізації від ціни, зазначеної в договорі на поставку продукції.

Результати перевірки калькулювання яблучного соку показали, що в програмі про облікову політику стаття одна, а в документації – інша.(Додаток13)

5.2. Перевірка додержання умов збереження готової продукції.

Інвентаризація – це періодична перевірка наявності та стану ТМЦ в натурі, а також наявності коштів. Інвентаризувати - значить виконувати технічні дії зі складання опису інвентарю, майна. Проведення інвентаризації будь-якого виду майна відбувається з наказу керівника підприємства. У наказі обов'язково зазначаються об'єкт інвентаризації, склад робочої інвентаризаційної комісії, дата початку і закінчення інвентаризації. Підписання керівником підприємства наказу є актом надання повноважень робочій інвентаризаційній комісії. Під час проведення інвентаризації інколи виникають ситуації, коли треба терміново прийняти або відпустити ТМЦ. Такі операції здійснюються за обов'язкової участі інвентаризаційної комісії. Інвентаризацію проводить спеціальна комісія у складі не менше трьох осіб, включаючи матеріально відповідальну особу. Готуючись до проведення інвентаризації треба завжди дотримуватись принципу раптовості [16, c. 6].

Проводячи інвентаризацію, комісія водночас виявляє не тільки наявність, але і якість ТМЦ, умови зберігання майна, що береться до уваги для розробки превентивних заходів із забезпечення збереження основних і оборотних засобів, коштів. Отже, результати інвентаризації використовують для підтвердження правильності і достовірності даних поточного бухгалтерського обліку. Проте, оскільки інвентаризація є складовим елементом методу бухгалтерського обліку, її здебільшого розуміють значно ширше – як засіб, за допомогою якого виявляють все те, що не підлягає щоденному обліку, тобто як засіб для приведення у відповідність даних поточного бухгалтерського обліку з фактичною наявністю майна, коштів, фінансових зобов'язань. Відтак можна визначити ціль та завдання інвентаризації. Цілями інвентаризації є виявлення фактичної наявності майна, коштів, фінансових зобов'язань і приведення даних поточного бухгалтерського обліку у відповідність із фактичним станом речей.

Завданнями інвентаризації є:

1. Виявлення фактичної наявності готової продукції.

2. Встановлення надлишків чи недостач цінностей і коштів через порівняння фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку.

3. Виявлення ТМЦ, які частково втратили свою первісну якість чи застаріли, а також матеріальних цінностей та нематеріальних, що не використовуються.

4. Перевірка дотримання умов і порядку зберігання матеріальних цінностей та коштів, а також правил утримання і використання основних засобів.

5. Перевірка реальної вартості зарахованих на баланс основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, фінансових вкладень, цінних паперів, дебіторської та кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів, фондів, наступних витрат і платежів.

Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства який повинен створити необхідні умови для її проведення в стислі строки, визначити об'єкти, кількість і термін проведення, крім випадків, коли інвентаризація є обов'язковою. Проведення інвентаризації є обов'язковим:

- за реорганізації підприємства і змін форм власності;

- перед складанням річної бухгалтерського звітності;

- за зміни матеріально відповідальних осіб;

- за виникнення підозри щодо можливості крадіжок, пограбувань чи зловживань, псування цінностей;

- на вимогу судово-слідчих органів;

- у разі аварії, пожежі, стихійного лиха;

- за переоцінювання ТМЦ;

- за ліквідації підприємства [16, c. 18].

Інвентаризація може бути обов'язковою також за колективної матеріальної відповідальності, коли відбувається зміна керівника колективу, у разі вибуття з колективу понад половини його членів, а також на вимогу навіть одного члена колективу. Інвентаризаційна робота на підприємствах здійснюється постійно діючою інвентаризаційною комісією, склад якої затверджує керівник підприємства. До цієї комісії входять: керівник або заступник керівника підприємства - голова; головний бухгалтер, керівники окремих структурних підрозділів, провідні фахівці – члени комісії. Для безпосереднього проведення інвентаризації в місцях збереження виробничих запасів з рішення керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційні комісії, до складу яких входять інженери-технологи, інженери-механіки, виконавці робіт, економісти, бухгалтери й інші досвідчені фахівці, які добре знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік. Робочі інвентаризаційні комісії очолюють представники керівника підприємства. Забороняється призначати головами робочих інвентаризаційних комісій тих самих матеріально відповідальних осіб та тих самих працівників 2 роки поспіль.

Результати контрольних перевірок інвентаризації оформлюються актами, які реєструються бухгалтерією в спеціальній книзі. Основні й додаткові інвентаризаційні описи, що надійшли в бухгалтерію, використовуються для виведення результату інвентаризації. Помарки і підчистки в інвентаризаційних описах не допускаються. Виправлення помилок оформляється у 2-х екземплярах описів шляхом закреслення неправильних записів і написання зверху правильних, а також оговорених і підписаних всіма членами інвентаризаційної комісії. Для визначення результатів інвентаризації бухгалтерія підприємства складає порівняльні відомості щодо тих цінностей, де зафіксовані розбіжності між даними бухгалтерського обліку і фактичною наявністю коштів, відображеною в інвентаризаційних описах. Вартість надлишків і нестач у порівняльних відомостях наводиться відповідно до їх оцінки, показаної в облікових регістрах. Перед складанням порівняльних відомостей та визначення результатів інвентаризації бухгалтерія підприємства проводить перевірку підрахунків в інвентаризаційних описах. Стосовно надлишків і нестач, а також втрат, пов'язаних із закінченням термінів позовної давності дебіторської заборгованості, інвентаризаційна комісія повинна отримати письмові пояснення матеріально-відповідальних і посадових осіб.

Взаємозалік недостач і надлишків можливий тільки як виняток у межах однієї товарної групи і однойменних ТМЦ за умови, що надлишки й недостачі виникли за той самий період і у тієї самої матеріально відповідальної особи. Непокриті недостачі і сумарні різниці відносять на винних осіб. Коли таких немає, то сумарні різниці розглядаються як недостача цінностей понад норми природної втрати і списуються за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства. Причини виникнення сумарних різниць ретельно з'ясовуються, уточнюються інвентаризаційною комісією та пояснюються в протоколі. Протокол інвентаризаційної комісії керівник підприємства має розглянути й затвердити в 5-денний строк [15, c. 526].

Результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому було закінчено інвентаризацію, але не пізніше грудня звітного року. При цьому лишки ТМЦ та сумарні різниці понад недостачу цінностей відносять на збільшення прибутків від фінансово-господарської діяльності підприємства. Інвентаризація ТМЦ у складах, коморах, дільницях за своєю значущістю для збереження майна має величезну вагу. Невипадково все більше з'являється пропозицій щодо впровадження безперервних інвентаризацій, постійного пошуку ефективних заходів для збереження майна, підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на виробництві. Підприємства та організації повинні щорічно звітувати про результати проведених у звітному році інвентаризації. Ця інформація обов'язково висвітлюється у пояснювальній записці до річного звіту та спеціальній відомості.

Процес проведення інвентаризації готової продукції передбачає:

- переважування, обмір, підрахунок комісією у порядку розміщення продукції у даному приміщенні, не допускаючи безладного переходу від одного виду продукції до іншого. Якщо вона зберігається в ізольованих приміщеннях у однієї матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями їх зберігання. Після перевірки вхід до приміщення опломбовується і комісія переходить у наступне приміщення;

- інвентаризаційні описи складаються на товарно-матеріальні цінності, що перебувають в дорозі, на неоплачені в строк покупцями відвантажену продукцію, що перебуває на складах інших підприємств;

- кількість продукції, що зберігається в непошкодженій упаковці постачальника, може визначитися на підставі документів при обов'язковій перевірці в натурі частини визнаних цінностей [16, c.35].

Реферат на тему: Аудиторська перевірка готової продукції на підприємстві ВАТ "Вінніфрут" (курсова робота)

Схожі реферати:
Категорія: Аудит | Додав: gdomz | Теги: (курсова, Перевірка, робота), готової, На, Вінніфрут, продукції, Аудиторська, ВАТ, підприємстві
Переглядів: 2667 | Загрузок: 785 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2018
Адміністрація не несе відповідальності за матеріалів розміщені на сайті! Усі матеріали предсталені для ознайомлення! Конструктор сайтів - uCoz | Карта сайта
gdomz.at.ua - готовые домашние задания, Готовые домашние работы. Скачать бесплатно гдз. Решебники. Скачать решебники. Решебники по всем предметам. Скачать бесплатно решебники. Решебники.